McDowell-Digital-Media-Kft.1

A Minta-mentorálás projekt

Az egyén szintjén a mentorálás segítheti a pályán lévők kompetenciájának növelését, szakmai elkötelezettségének megerősítését, az elégedettség, a sikerélmény megélését, és a szervezeten belüli előrelépést. Egyesületünk kísérleti jelleggel 2022. márciusában elindította a féléves időtartamot felölelő minta-mentorálás projektjét.  A mentorálást a humán szolgáltatások több területén is évek óta alkalmazzák annak jótékony hatása apropóján.

Projektünkkel hiánypótló szerepet kívánunk felvállalni, hiszen gyorsan változó világunkban a közművelődés területén (a szakma előtt álló kihívásoknak való megfelelés során) a pályán lévők egyre inkább érzik a szakszerű támogatás és szakmai segítségnyújtás fontosságát, s egyben annak gyakorlati hiányát.


 

Projektünk távlati céljai:

A társdalom szintjén: mentorálás bevezetésével a már pályán lévők   szakszerű támogatást és szakmai segítségnyújtást kapjanak munkájuk során; továbbá csökkenjen pályaelhagyók száma.

Az egyén szintjén a mentorálás segítheti a pályán lévők kompetenciájának növelését, szakmai elkötelezettségének megerősítését, az elégedettség, a sikerélmény megélését, és a szervezeten belüli előrelépést.


A mentor munkacsoport vezetői – szakterületünk szervezeti struktúráját   és sokszínű, változatos tevékenységeit figyelembe véve –    kidolgozták a közművelődésben alkalmazható mentorálás javasolt gyakorlati és dokumentációs segédanyagait.

A projekt megvalósítása jelenleg egy Agóra, egy város művelődési központ és egy kis település közösségi színterében zajlik – ezzel mintegy leképezve hazánkban zajló közművelődési tevékenységének alapvető helyszíneit. A mentorok nagy elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek; a mentoráltak pedig többségükben pályakezdő fiatalok.

A mentorok által végzett munka tapasztalatai, valamint kreatív, újszerű megoldásaik adják majd az alapját a végső konklúziót is magába foglaló közművelődési mentorálás módszertanát bemutató kisokos kiadványunknak.


 

DSC01638

  projektvezető

Veszpréminé Turtsányi Valéria

   +36 20 333 7588

v.tursanyi.vt@gmail.com

A pápai Jókai Mór Művelődési Központ igazgatójaként közel 30 éven át a város kulturális
életének részese és formálója voltam. A közművelődés szinte teljes területén szereztem
szakmai tapasztalatot.
Az ELTE Bölcsészettudományi karán népművelőként végeztem, majd később ugyancsak az
ezen az egyetemen kulturális menedzser végzettséget is megszereztem. Hivatásom szeretete
és a közművelődés előtt álló szakmai kihívásoknak való megfelelés késztett arra, hogy
folyamatosan képezzem magamat; közművelődési szakértő, projekt-mendzsment szakértő,
auditor és vizsgaelnöki képesítéssel is rendelkezem. Ezen szakmai kompetenciáimat nemcsak
intézményi, de országos szinten is volt alkalmam hasznosítani.
A fiatal szakemberek segítése és közösségek támogatása mindig hangsúlyos szerepet töltött
be szemléletemben. Több helyi és országos civil szervezetnek voltam alapító tagja és
tevékeny részese életüknek.
Feladatomnak tekintettem a határon túl élő kulturális közösségekkel való együtt működés
ösztönzését is. Pályázatok és ösztöndíjak révén Lengyelországban, Belgiumban,
Finnországban és Hollandiában volt lehetőségem szakirányú végzettségem szélesítésére és a
hazai közművelődés értékeinek bemutatására előadásaim keretében.
Kutatási területeim közül kiemelném: A korai iskolaelhagyás megelőzése a közművelődés
eszközeivel témakört.
Pályám során szakterületünk innovatív újszerű kezdeményezéseire mindig kitüntetett
figyelmet fordítottam. Szép szakmai kihívás számomra hogy a Közösérték Egyesület
közművelődési minta-projektjének vezetője lehetek – immár nyugdíjasként.

munkacsoport vezető

Pető Lilla

    +36 20 296 2630

peto.lilla@nmi.hu

A Debreceni Egyetemen végeztem kulturális mediátorként. 2018 márciusától a Nemzeti Művelődési Intézetnél dolgozom először, mint módszertani referens végeztem a munkámat a Pest Megyei Igazgatóságon, 2020 júniusától a megyei igazgatói pozíciót töltöttem be. 2021. februárjában felkérést kaptam, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet központjában Lakitelken vezessem a Hálózati központot, melyben elsődleges feladatom a 19 megyei igazgatóság módszertani segítése, országos szakmai mintaprogramok kidolgozása, mint a jogyakorlatOn és az a szakkör felületek is. 2013 óta dolgozom közművelődési intézményekben, tapasztalataimat projektmenedzsment, ifjúságsegítés, programstruktúrák kialakítása és fejlesztése területén szereztem.

Mindig is szívügyemnek tekintettem a szakmai utánpótlás nevelését és az ifjúságsegítést, az egyesület alakulása óta tagja vagyok a mentorálás munkacsoportnak, melyet vezetek is. Célunk egy olyan módszertan kidolgozása, amellyel elő tudjuk segíteni a pályakezdő szakemberek könnyebb elhelyezkedését.

DSC01591

mentorok

IMG_Kiss_Andrea

Kiss Andrea

kiss.andrea@agora-savaria.hu

    +36 30 826 7081

Az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. teljes közművelődési rendszerével foglalkozom, a 7 alaptevékenységgel, továbbá városi ünnepségek és nagyrendezvények, fesztiválok szervezésével, koordinálásával. Az Egyesület mentorolás mintaprojektjében mentori feladatokat látok el.

Isó_Edina

Isó Edina

iso.edina03@gmail.com

    +36 70 459 0275

A Zichy Mihály Művelődési Központ Tab a munkahelyem, az egyesületben a mentorálás mintaprojektben veszek részt, mint mentor. A közművelődés egésze érdekel és aktívan gyakorlom is. 2021-ben közművelődési szakértő képesítést szereztem, örömmel várom az ehhez kapcsolódó új kihívásokat. Munkámat szeretem és számos lehetőséget látok még benne. Elkötelezett híve vagyok a közösségi színterek támogatásának, a járási szintű hálózatosodásnak, a kisebb települések szakembereinek nyújtott elsődlegesen elérhető bázis megteremtésének. Hiszem, hogy a színterekben nap, mint nap helyt álló kollégák munkája példaértékű és tanulandó. Ugyanakkor minőségi díjakkal elismerendő.

Bartha Anikó

Bartha Anikó

bartha.aniko73@gmail.com

    +36 70 613 6314

Rendezvényszervezéssel, arts& business menedzsmenttel, mediációval, valamint kulturális turizmussal foglalkozom Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban

Az Egyesület mentorolás mintaprojektjében mentori feladatokat látok el.

mentoráltak

Farkas_Kata

Farkas Kata

A Budapesti Gazdasági Egyetem közösségszervező szakára járok, levelező képzésen.
A tanulás mellett, heti 40 órában az AGORA Savaria Nonprofit Kft.-ben dolgozom, mint közösségszervező munkatárs.
A mentorálás projektet nagyon jó lehetőségnek tartom, hiszen fiatal pályakezdőként ez egy tökéletes lehetőség, hogy megtanuljam a szakma rejtelmeit egy tapasztalt kollégától.
A projekttől azt várom, hogy fejlődjön a szakmai tudásom, rutint szerezzek és könnyebben álljak a nehéznek tűnő feladatokhoz."

Gyüre_Kitti

Gyüre Kitti

2021 decembere óta Hajdúszoboszlón dolgozom a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, művelődésszervező státuszban. Felsőfokú tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Közösségszervezés BA, kulturális közösségszervező szakirányán végeztem, később itt kezdtem el a mesterképzésemet, Kulturális Mediáció szakon, ahol 2023 januárjában fogok végezni.
A projekt kapcsán olyan új ismereteket szeretnék megtanulni és elmélyíteni a mentoromtól, melyeket az iskolapadban nem tudtam tökéletesre fejleszteni. Bár én nem panaszkodhatom, hiszen a Debreceni Egyetem valamennyi oktatójától a legjobb tapasztalatokat és tudást sajátíthattuk el, így már csak tökéletesíteni szeretném a megszerzett tudást.

image_6487327

Gasparics Tünde

2021.decemberétől dolgozom a Bábonymegyer Község Önkormányzatnál mint közművelődési asszisztens és mint könyvtáros.
Munkám mellett nagyon örülök a lehetőségnek,hogy pályakezdőként mentoromtól megtanulhatom  a szakma rejtelmeit.
A projekttől való elvárás,hogy szakmai tudásom fejlettebb legyen és könnyen  oldjak meg minden kihívást.

Szakmai beszámolók


Közművelődési minta-mentorálás projekt

Beszámoló 2022. március-április

Mentorált:

Gasparics Tünde Bábonymegyer Könyvtári, Információs és Közösségi hely

Mentor:

Isó Edina Zichy Mihály Művelődési Központ Tab

Előzmények:
A minta-mentorálási projekt kapcsán ismerkedtem meg a bábonymegyeri közösségi színtérben dolgozó kolleganővel, akit korábban csak látásból ismertem annak kapcsán, hogy 2021-ben Tünde intézményünkben szervezett középfokú szakmai képzésen részt vett, majd sikeresen el is végezte azt. Tünde nagyon szimpatikus, fiatal és roppant sokoldalú személyiség. Az alig 800 fős Bábonymegyer települést szívből szereti, mely biztonságos otthont nyújt a számára. Itt született, itt dolgozik és a barátai is itt élnek. Fiatal létére nem szeretne innen elköltözni, még nagyon sokáig akar a helyi közösség boldogulásáért tenni. Munkáját szereti, mely egy ilyen alacsony lélekszámmal rendelkező településen nem csak a szakmai tevékenységére
szorítkozik. Reggelente gyerekeket szállít falubusszal az iskolába, délután pedig haza. Délben ebédet visz ki az idős lakóknak. Napközben falugondnoki feladatokat is ellát, közben a polgármester jobb keze. Délutánonként pedig a könyvtárban folytatja munkáját. Mindazonáltal a közösségi színterük közművelődési szakembere is, aki klubokat, foglalkozásokat, előadásokat, ünnepségeket és falunapot szervez....


Mentori feladatok ellátása a minta-mentorálás programban

2022. 03.01.- 2022. 04.30.

Mentorált:

Farkas Kata

Mentor:

Kiss Andrea

A minta-mentorálási folyamatban elvégzett mentori feladatok részletezése:
- A minta-mentorálási program elméleti alapjainak megismerése a megküldött szakmai dokumentumok és tájékoztató anyagok alapján: módszertani ajánlások, szakmai ppt.
- Részvétel a mentorcsoport vezetői által szervezett online tájékoztató értekezleten és műhelymunkán (2022. március 10.) és a havi online konzultáción.
- A személyes mentori bemutatkozó anyagok elkészítése és feltöltése: önéletrajz és motivációs levél megírása, település bemutatása, szervezet bemutatása. Módszertani segítségnyújtás és közreműködés a mentorált személyes bemutatkozó anyagainak elkészítésében (önéletrajz, motivációs levél)...