honlapra fejléc(1)

Szervezetünk fő célja a Kárpát-medencei és a diaszpóra magyar közösségi művelődésének fejlesztése, népszerűsítése, utánpótlása érdekében fiatal szakemberek számára szakmai programok, tapasztalatcserék, tudásátadás szervezése


 

ELNÖKSÉG:

DSC07115-2

Baloghné Uracs Mariann
elnök

DSC01565

Molnár Lajos Milán
elnökségi tag

DSC01591

Pető Lilla
elnökségi tag

DSC01600

Sutus Áron
elnökségi tag

DSC01632

Neveda Amália
elnökségi tag

DSC01643

Kocsis Zsuzsanna
elnökségi tag

DSC01586

Szerdahelyiné Lőrincze Nóra
elnökségi tag

Az Egyesületet egyrészt olyan, a közösségi művelődés terén több évtizede dolgozó szakemberek hozták létre, akik a szakmában tapasztalható szakemberhiány, az utánpótlás nevelés támogatására keresik a megfelelő módszereket, lehetőségeket. A civil szervezethez másrészt olyan Kárpát-medencei fiatal szakemberek is csatlakoztak, akik már megtapasztalták a széleskörű szakmai kapcsolatok, a hálózati együttműködés előnyeit,  valamint azok szakmamegtartó és -fejlesztő erejét.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület fontosnak tartja, hogy megteremtse a kulturális érdeklődéssel rendelkező, a közösségi együttműködésre nyitott fiatalok megszólításának alkalmait. A szakmai érzékenyítés során a bevont fiatalok megismerhetik a közösségi művelődés eredményeit, a karrierépítés lehetőségeit annak érdekében, hogy hosszú távú életcéljukká váljon annak hivatásszerű gyakorlása.


 

Látópont díjak átadása Taliándörögd
Látópont Noszvaj-3208

A civil szervezet Kárpát-medencei szinten tervez érzékenyítő, tapasztalatátadó, tudásmegosztó szakmai programokat, amelyek során a fiatalok találkozhatnak a mindennapok működő gyakorlataival, a  közösségekkel végzett munka szépségével, az elért eredményekkel, és ezek során akár aktívan be is kapcsolódhatnak a folyamatokba.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a fenti célok mentén keresi azokat a partnereket, szervezeteket, intézményeket, amelyekkel együttműködve közelebb juthat kiemelt célja eléréséhez, a szakmai utánpótlás biztosításához.

Az egyesület alapítói és tisztségviselői szeretettel várják minden Kárpát-medencei fiatal kulturális szakember, közösségek iránt elkötelezett érdeklődő és az őket szakmai tapasztalatokkal mentorálni tudó szakemberek csatlakozási szándékát.


https://kozosertek.hu/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Magyar-Kozossegepitok_logo_zold.png

FŐ TEVÉKENYSÉGEINK:

Tudományos tevékenység, kutatás

 • tudományos kutatások kezdeményezése és azokban való részvétel
 • kutatási együttműködések kialakítása
 • szaktanácsadási, szakértői feladatok végzése;
 • tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés és szakképzés

 • felnőttképzési szolgáltatások nyújtása
 • ismeretterjesztő előadások, sorozatok, fórumok, szakmai napok, témahetek, táborok tartása
 • készségek, képességek fejlesztése pl. tréningek, táborok formájában

Kulturális tevékenység

 • közösségi alapú kulturális tevékenységek tervezése, szervezése, lebonyolítása
 • kulturális célú rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása
 • kulturális célú intézményekkel, civil szervezetekkel való hálózatos kapcsolatépítés

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

 • szervezetek között hálózatos tevékenységek kialakítása, megvalósítása
 • kulturális, közösségi és felnőttképzési jó gyakorlatok átadása/adaptációja
 • felnőttképzések, szakképzések, szakmai továbbképzések, kompetenciafejlesztő alkalmak, workshop-ok nyújtása
 • hosszútávon közös kulturális, közösségi és felnőttképzési kutatások és képzési tevékenységek kialakítása

Kulturális örökség megóvása

 • örökségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés és képzések nyújtása;
 • kulturális örökségek óvása, átadása terén tanácsadás nyújtása.

Szellemi kulturális örökség megőrzése

 • az érintett közösségek, csoportok és egyének szellemi és kulturális öröksége tiszteletének biztosítása;
 • szellemi kulturális örökség és annak kölcsönös elismerése jelentőségének helyi, nemzeti, nemzetközi szinten való tudatosítása;
 • nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás fejlesztése.

Közhasznú szervezetek támogatása, érdekvédelem

 • közhasznú szervezetek, hazai és Kárpát-medencei kulturális szervezetek körében érdekvédelmi tevékenység;
 • fenti szervezetek számára szakmai tanácsadás;
 • fenti szervezetek számára workshopok, egyeztetések, megvalósítása hálózatosodás támogatása.

Nemzeti értékek és hungarikumok azonosítása, gondozása

 • a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése, gondozása;
 • hazai és a külhoni értéktárak tevékenységének szakmai támogatása.