Rólunk

Szervezetünk fő célja a Kárpát-medencei és a diaszpóra magyar közösségi művelődésének fejlesztése, népszerűsítése, utánpótlása érdekében fiatal szakemberek számára szakmai programok, tapasztalatcserék, tudásátadás szervezése.

Az Egyesületet egyrészt olyan, a közösségi művelődés terén több évtizede dolgozó szakemberek hozták létre, akik a szakmában tapasztalható szakemberhiány, az utánpótlás nevelés támogatására keresik a megfelelő módszereket, lehetőségeket. A civil szervezethez másrészt olyan Kárpát-medencei fiatal szakemberek is csatlakoztak, akik már megtapasztalták a széleskörű szakmai kapcsolatok, a hálózati együttműködés előnyeit, valamint azok szakmamegtartó és -fejlesztő erejét.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület fontosnak tartja, hogy megteremtse a kulturális érdeklődéssel rendelkező, a közösségi együttműködésre nyitott fiatalok megszólításának alkalmait. A szakmai érzékenyítés során a bevont fiatalok megismerhetik a közösségi művelődés eredményeit, a karrierépítés lehetőségeit annak érdekében, hogy hosszú távú életcéljukká váljon annak hivatásszerű gyakorlása.

A civil szervezet Kárpát-medencei szinten tervez érzékenyítő, tapasztalatátadó, tudásmegosztó szakmai programokat, amelyek során a fiatalok találkozhatnak a mindennapok működő gyakorlataival, a közösségekkel végzett munka szépségével, az elért eredményekkel, és ezek során akár aktívan be is kapcsolódhatnak a folyamatokba.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a fenti célok mentén keresi azokat a partnereket, szervezeteket, intézményeket, amelyekkel együttműködve közelebb juthat kiemelt célja eléréséhez, a szakmai utánpótlás biztosításához.

Az egyesület alapítói és tisztségviselői szeretettel várják minden Kárpát-medencei fiatal kulturális szakember, közösségek iránt elkötelezett érdeklődő és az őket szakmai tapasztalatokkal mentorálni tudó szakemberek csatlakozási szándékát.


Elnök: dr. Baloghné Uracs Marianna

FŐ TEVÉKENYSÉGEINK:

Tudományos tevékenység, kutatás

 • tudományos kutatások kezdeményezése és azokban való részvétel
 • kutatási együttműködések kialakítása
 • szaktanácsadási, szakértői feladatok végzése;
 • tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés és szakképzés

 • felnőttképzési szolgáltatások nyújtása
 • ismeretterjesztő előadások, sorozatok, fórumok, szakmai napok, témahetek, táborok tartása
 • készségek, képességek fejlesztése pl. tréningek, táborok formájában

Kulturális tevékenység

 • közösségi alapú kulturális tevékenységek tervezése, szervezése, lebonyolítása
 • kulturális célú rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása
 • kulturális célú intézményekkel, civil szervezetekkel való hálózatos kapcsolatépítés

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

 • szervezetek között hálózatos tevékenységek kialakítása, megvalósítása
 • kulturális, közösségi és felnőttképzési jó gyakorlatok átadása/adaptációja
 • felnőttképzések, szakképzések, szakmai továbbképzések, kompetenciafejlesztő alkalmak, workshop-ok nyújtása
 • hosszútávon közös kulturális, közösségi és felnőttképzési kutatások és képzési tevékenységek kialakítása

Kulturális örökség megóvása

 • örökségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés és képzések nyújtása;
 • kulturális örökségek óvása, átadása terén tanácsadás nyújtása.

Szellemi kulturális örökség megőrzése

 • az érintett közösségek, csoportok és egyének szellemi és kulturális öröksége tiszteletének biztosítása;
 • szellemi kulturális örökség és annak kölcsönös elismerése jelentőségének helyi, nemzeti, nemzetközi szinten való tudatosítása;
 • nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás fejlesztése.

Közhasznú szervezetek támogatása, érdekvédelem

 • közhasznú szervezetek, hazai és Kárpát-medencei kulturális szervezetek körében érdekvédelmi tevékenység;
 • fenti szervezetek számára szakmai tanácsadás;
 • fenti szervezetek számára workshopok, egyeztetések, megvalósítása hálózatosodás támogatása.

Nemzeti értékek és hungarikumok azonosítása, gondozása

 • a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése, gondozása;
 • hazai és a külhoni értéktárak tevékenységének szakmai támogatása.