Beszámoló a 2022. évi egyesületi Közgyűlésről

2022. május 5-én tartotta meg éves közgyűlését a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület. A rendezvénynek a Pestújhelyi Közösségi Ház adott otthont.

A házigazda Pestújhelyi Közösségi Ház nevében Beke Károly ügyvezető köszöntötte az egyesületi tagságát, és röviden bemutatta a vendéglátó intézmény tevékenységét.

A Közgyűlés levezető elnöki feladatait Dr. Juhász Erika egyesületi alapítótag látta el. A Közgyűlés kötött rend szerint zajlott, melynek első részében a beszámolók hangzottak el, majd sor került a tisztújításra is.

Dr. Baloghné Uracs Marianna egyesületi elnök az egyesület 2021. évi tevékenységéről és annak eredményeiről tartott beszámolót. A Közgyűlés az éves beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Az elmúlt három év tevékenységeiről a munkacsoport-vezetők beszélhettek, így Jantyik Zsolt és Fróna Katalin bemutatták a Látópont Munkacsoport tevékenységét, Veszpréminé Turtsányi Valéria és Pető Lilla a Mentorálás munkacsoport eredményeiről számoltak be, Molnár Lajos Milán és Kocsis Zsuzsa pedig a Szakmarketing munkacsoport tevékenységét mutatták be. Ezt követően Szerdahelyiné Lőrincz Nóra az egyesület honlapját, annak innovációit demonstrálta a megjelenteknek. A Közgyűlés a három évről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A beszámolók meghallgatása után Dr. Baloghné Uracs Marianna elnök megköszönte az alapítóknak, az első elnökségnek, valamint a munkacsoportok vezetőinek és az adminisztrációs feladatok ellátóinak a három év során végzett munkát.

A Közgyűlés második részében az egyesület új tisztségviselőinek megválasztása következett. A 2022-2024. évi ciklusban az egyesület elnöki feladatait továbbra is Dr. Baloghné Uracs Marianna látja el, munkáját hat elnökségi tag segíti: Kocsis Zsuzsanna, Molnár Lajos Milán, Neveda Amália, Pető Lilla, Sutus Áron, valamint Szerdahelyiné Lőrincz Nóra. A Közgyűlés mind az elnök személyét, mind az elnökségi tagokat egyhangúlag megszavazta.

Tekintettel arra, hogy az Egyesület taglétszáma meghaladta a 100 főt, Felügyelőbizottságot is választott a Közgyűlés, elnöke Tóthné Boda Éva, tagok Bleier Gábor, valamint Veszpréminé Turtsányi Valéria. A Közgyűlés a felügyelőbizottsági tagokat egyhangúlag megszavazta.

Az Egyesület Alapszabályával kapcsolatban is szavazott a Közgyűlés a módosításokról: az Egyesület rövidített neve Közösérték Egyesület lett, az éves tagdíj összege pedig 1.000 Ft-ra módosult. További módosítás az, hogy a belépési nyilatkozatokat az elnökség évente legalább egy alkalommal bírálja el, valamint az Alapszabályba is bekerült a Felügyelőbizottság létrejötte, valamint annak adatai. A Közgyűlés a javasolt módosításokat egyhangúlag megszavazta.

A hivatalos szavazások után a Közgyűlés szakmai munkával folytatódott. Nagy Edit, a Pestújhelyi Közösségi Ház vezetője körbevezette az érdeklődőket az intézményben, majd három szekcióban műhelymunkákra került sor. Dr. Juhász Erika és Fróna Kata vezetésével az egyetemi hallgatók szakmába való bevonásáról tanácskoztak a résztvevők, Molnár Lajos Milán és Jantyik Zsolt vezetésével a Covid utáni közösségépítésről zajlott a beszélgetés. Dr. Baloghné Uracs Marianna és Neveda Amália vezetésével pedig az Egyesület Közös Ég Fesztiváljával kapcsolatban ötleteltek az egyesületi tagok, melyet először 2023-ban Veszprémben rendeznek meg, majd vándorfesztivál jelleggel kerül a jövőben megrendezésre.

Tartalmas beszélgetésekben gazdag napot tölthetett együtt a Közösérték Egyesület tagsága, a nap összegzéseként Dr. Juhász Erika levezető elnök kiemelte, hogy a három év alatt megkezdett munkát a következő három évben is folytatni kell, melyhez önkéntesként bármely egyesületi tag csatlakozhat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.